Kalwinizm dla początkujących i zaawansowanych

Nazywam się Paweł Bartosik i jestem pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku.

Witam na moim blogu poświęconym odkrywaniu piękna, bogactwa teologicznego i Bożej mądrości w kierunku teologicznym zwanym kalwinizmem. Jego treść należała do prawd wiary historycznego Kościoła minionych wieków. Moim celem jest aby ten blog był źródłem podstawowych informacji nt. teologii reformowanej i jednocześnie inspiracją do głębszych poszukiwań teologicznych.

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania lub chciał się skontaktować pisz na adres e-mailowy: gdansk@reformacja.pl

Informacje o Ewangelicznym Kościele Reformowanym:

Ewangeliczne Kościoły Reformowane działają w: Gdańsku, Legnicy, Wrocławiu i Poznaniu (raz w miesiącu spotykamy się na godzinie biblijnej w Lesznie).

Od 2006 roku jesteśmy członkiem Confederation of Reformed Evangelical Churches.

W nauczaniu, liturgii i praktyce nawiązujemy do nauki reformatorów Kościoła, a zwłaszcza Jana Kalwina i Marcina Lutra. Nasze księgi wyznaniowe (oprócz starożytnych wyznań wiary) to: Belgijskie Wyznanie Wiary, Katechizm Heidelberski i Kanony z Dort.

Od 1997 roku wydajemy kwartalnik Reformacja w Polsce.

Charles Spurgeon: "To co głoszę nie jest zatem nowinką, żadną nową nauką. Uwielbiam ogłaszać te mocne, stare nauki, które są przezywane kalwinizmem, ale które z pewnością i prawdziwie są objawioną prawdą Bożą, która jest w Chrystusie Jezusie. Przez tą prawdę ja pielgrzymuję w przeszłość, a kiedy idę widzę ojca po ojcu, wyznawcę po wyznawcy, męczennika po męczenniku, powstających aby uścisnąć mi dłoń. Gdybym był pelagianinem , albo wierzącym w naukę o wolnej woli, szedłbym przez stulecia całkiem sam. Tu i tam heretyk, niezbyt chwalebnego charakteru, mógłby wstać i nazwać mnie bratem. Ale przyjmując te rzeczy jako standard mojej wiary, widzę ziemię starożytnych zaludnioną moimi braćmi; oglądam rzesze które wyznają tak samo jak i uznają, że to jest wiara Bożego Kościoła".

Zapraszam do odwiedzenia innych moich stron oraz bloga - TUTAJ

Oficjalna strona Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Polsce - TUTAJ